WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

SPIRITUELLE VISIONER OG DRØMME

Omkring 30 års alderen fik jeg nogle spirituelle drømme og visioner som jeg stod måbende og forbløffet overfor - og lettere rystet. Jeg fattede nok, at oplevelserne havde en stærk betydning for indholdet var meget stærkt, men der gik en rum tid før jeg fornemmede betydningen.

På tidspunktet for disse oplevelser, var det meget fremme og moderne med drømmetydning, meditation og andet fra den brogede, alternative afdeling. Derfor prøvede jeg også at få styr på mine drømme via de tolkningsmodeller, som dengang var populære. Det skulle jeg nu aldrig have gjort.

For mine drømme var ikke symboler på et eller andet, som kunne oversættes efter et sæt af populære og moderne regler. Drømmene var ikke nogle symboler der skulle omfortolkes til nogen anden betydning. Da jeg efter nogen tid anede betydningen, blev drømmene og visionerne såmænd lige så konkrete som noget kan være. Drømmene omhandlede alt imellem himmel og jord og så mig personligt.

Man ikke kan adskille og katalogisere drømme i kasser eller områder, da de altid omhandler dig selv som en helhed. Og dog! Hvad angår de mere kollektive drømme eller snarere visioner, kan disse godt katalogiseres, hvis man vel at mærke sætter dem i det relevante katalog, nemlig i det fællesreligiøse, kollektive eller mytologiske katalog af oplevelser.

Når man globalt kan se ligheder i mytologiske fortællinger, i religionernes indhold og overlevering, i billeder, kulthuse, templer, sociale regler, rituelt indhold og så videre, er det jo netop fordi inspirationerne udspringer af de samme kilder.

De religiøse eller mytologiske visioner og fortællinger er sanset via telepatiske sanser, og templerne og kulthuse er bygget ud fra fysiske observationer af de himmelske bevægelser og de er bygget ud fra  spirituelle visioner af vort solsystem og dets placering i den galakse, som vi kalder Mælkevejen.

Alle inspirerede over hele Jorden har til alle tider naturligvis sanset stort set det samme fordi de kollektive inspirationskilder ER de samme! Intet under, at der er så store ligheder i beretningerne om skabelsen, om diverse gudinder og guder og deres attributter og intet under, at diverse kultbygninger er orienteret efter vor planets fælleskosmologiske forhold.

DEN SPIRITUELLE ÅBNING.

Hvad er det egentlig der sker når et menneske begynder at få spirituelle oplevelser i drømme og i visioner? Ja oplevelserne er først og fremmest et udtryk for at det pågældende menneske er i en personlig/social/eksistentiel situation som skaber grobunden for en åbning til noget der både er indeni og udenfor det oplevende individ. Typisk vil der være en situation hvor individet af en eller flere årsager er tilbagetrukket og føler sig afsondret fra det pulveriserende liv. Eller individet er simpelthen bare sådan psykologisk disponeret at indadvendtheden er markant større end udadvendtheden og tænksomheden er stor. Så stor at individet stiller så store spørgsmål at svaret til sidst kun kan komme fra de spirituelle kilder.

FORLØBET AF DEN SPIRITUELLE ÅBNING.

Mange forskellige faktorer afhænger af hvorledes et individ oplever og reagerer på de første åbninger til de spirituelle inspirationer. Den kulturelle og religiøse opdragelse i de forskellige kulturer vil givetvis sætte sit præg på oplevelserne og de efterfølgende reaktioner på disse. Forestiller man sig som udgangspunkt at alle individer i bedste fald kan opleve de kosmologiske faktorer omkring begrebet "Skabelsen" så vil alle individer overalt på Jorden opleve disse faktorers indhold som nøjagtig ens.

Men der kan være mange kulturelle og religiøse slør som kan spille ind i forståelsen af spirituelle inspirationer. Når et individ møder de første spirituelle inspirationer, sker det meget ofte at individet ser en historisk religiøs personlighed som er tilknyttet netop den religion som individet kulturelt er opdraget med.

I vor kristne kultur er der således mange som f. eks. oplever Jesus, Maria eller Engle i en af deres første spirituelle oplevelser - og så er spørgsmålet så bare: Hvordan tackler individet disse oplevelser. Igen beror det på den religiøse og kulturelle opdragelse som individet har fået og om hvorvidt individet har den mentale sundhed og styrke til at sætte sig ud over dogmerne og autoriteterne i vedkommendes religiøse og kulturelle opdragelse.

Der har været utroligt mange indlagte tilfælde på psykiatriske hospitaler med diagnosen "religiøse vrangforestillinger" fordi et individ ikke har kunnet adskille sig fra en åbnende spirituel Jesus-oplevelse og derefter har fået den forestilling at han f. eks. er Jesus eller at hun f. eks. er Maria. De uheldige "psykiatriske tilfælde" er ikke bare en fejl hos det oplevende individ. Fejlen for disse psykiatriske tilfælde ligger mere i den manglende religiøse forståelse og i den kulturelle opdragelse som efterhånden er materialiseret. "Det er samfundets skyld"!

DEN RELIGIØSE OG KULTURELLE OPDRAGELSE.

Fejlen skyldes først og fremmest at den kristne religion er blevet til en passiv tilbedelsesreligion og persondyrkelse. Fra både det gamle og det nye testamente kan man læse om nogle spirituelle oplevelse som forskellige individer har oplevet via direkte inspirationer. Sådanne oplevelser har til alle tider været muligt for alle mennesker på Jorden. Disse oplevelser er baggrunden for alle mytologiske fortællinger. Det har igennem mange årtusinder været en naturlig tradition for alle individer at kunne opleve himmelske og jordiske visioner, men med den kristne opdragelse og dogmatik er traditionen blevet nedvurderet og glemt.

Fra at have været baseret på direkte - mere eller mindre afklarede - oplevelser fra forskellige historiske individers fortællinger, er indholdet i både det Gamle og det Nye Testamente blevet nedskrevet af individer som ikke har forstået de inspirerede individers mytiske oplevelser. Denne intellektualisering er naturligvis tiltaget med den historiske øgede mangel på naturligt liv - og er nu indskrænket til at være rene dogmer som hverken provster, præster eller lægfolk forstår. Det er døde bogstaver på et dødt papir og indholdet anvendes nærmest som et middel for præster og politikere til at styre masserne - bare tænk på George W. Bush som påstår at "Gud sagde han skulle angribe Irak"! (Med tanke på at der ikke fandtes masseødelæggelsesvåben i Irak, kan man så dermed slutte at "Gud" må være et uvidende fjols når "Han" kan foreslå noget sådant)

Dermed har vi ikke mere nogen religiøs eller kulturel tradition for hvorledes et individ skal/kan forholde sig til personligt oplevede inspirationer som er naturligt i alle naturlige og religiøse kulturer. Vi er sat uden for den personligt oplevende religion og mytologi til fordel for den historiske og dogmatiske dyrkelse af personen Jesus.  Derfor bliver mange individer forvirrede når de oplever den spirituelle åbning og forvirringen ender i værste fald som et psykiatrisk tilfælde med diagnosen "religiøse vrangforestillinger". En diagnose som snarere burde hæftes på vor kulturs overleverede religionsopfattelse med alle dens mangler. De livgivende inspirationer som til alle tider er åbne for alle individer på Jorden tages ikke for givet i den moderne kristne religion. Dermed afskærer den kristne tradition sig fra inspirationerne fra selve livets kilder og derfor er kirken ved at uddø - og godt det samme! Lad dø hvad ej kan leve.

DE MANGE SLØR.

Ved en begyndende åbning til de spirituelle oplevelser er den første - og største - opgave at fjerne slør. Alt efter et individs evne til at fjerne sindbillederne fra de mange dogmatiske religiøse og kulturelle slørende "lig i lasten", vil resultatet vise sig i mange forskellige personlige og kulturelle fænomener. Der kan naturligvis være forskelle på hvad det enkelte  individ skal bruge de spirituelle inspirationer til, men hvad angår den genuine betydning af kosmologiske drømme og visioner, bør personens oplevelser og fortællinger være sammenligneligt med alle andre kulturers mytologiske og religiøse fortællinger.

Ved manglende bearbejdelse af de religiøst eller kulturelt betingede dogmer og slør kan et meget dårligt eksempel være at et individ f. eks. ender med at pumpe sit ego op til uanede dogmatiske højder og begynder at tjene styrtende med penge på at være populærprædikant for andre mennesker som heller ikke kan afsløre deres egne religiøse eller kulturelle dogmer. Sådanne populærprædikanter findes overalt på kloden og er meget typisk i USA.

DEN EGENTLIGE AUTORITET.

At modtage spirituelle drømme og visioner er en ENORM autoritativ oplevelse. Det er selve de kosmiske kræfter som man oplever når det omhandler livets skabende energier og det vil uvægerligt ryste alle førstegangsoplevende individer. Den allersværeste opgave er at komme igennem de første rystende oplevelser af autoritative kræfter og få afbalanceret sig selv mest muligt naturligt.

Men dybest set er vi alle vore egne største autoriteter. Dog skal denne personlige autoritet afstemmes med andre individers autoriteter i et samfund. Og afstemmes ud fra hvad der tjener det ideelle samfunds overlevelse. Og afstemningen skal naturligvis være baseret på de universelle værdier som overalt på kloden har været naturligt gældende: At leve i samklang med andre individer i et samfund som tager sig af hinanden og som tager hensyn til de basale elementer, til vækster og træer og til alle dyr og til de givne forudsætninger for det liv som Moder Jord serverer for os der hvor vi bor i den fortsatte rytme af skabelse.

Deri ligger den egentlige opgave for alle mennesker og deri bør den egentlige autoritet være baseret. Simpelthen fordi det lige præcis er det som alle spirituelle inspirationer, drømme og visioner går ud på! Glem alle andre slørede autoriteter! Glem dogmatiske religiøse opfattelser! Glem alle politiske dogmer som ikke stemmer overens med de basale inspirationer!

HJÆLP TIL AT FORSTÅ.

Som allerede nævnt, har vi ikke nogen kristen eller kulturel tradition for at forstå de spirituelle drømme og visioner, og de fleste mennesker er derfor afskåret fra at få en offentlig kvalificeret hjælp til at forstå det dybt religiøse som der ligger i en direkte religiøs oplevelse. Der er naturligvis en vis direkte vejledning i et individs inspirationer som kan hjælpe individet på den rette vej hvis man er opmærksom på muligheden for en sådan vejledning. Men husk: Vær kritisk!

I mit eget tilfælde var jeg i begyndelsen faktisk rigtig meget på spanden - lige indtil jeg koncentrerede mig meget på alle naturfolks religiøse /mytologiske overleveringer. Og så lykkedes det mig også at koncentrere på moderne kosmologi og astronomi som i stort omfang kunne bekræfte flere af de kosmologiske visioner. Men er du i tvivl, så gå så langt som muligt tilbage kilderne fra de mest naturlige folkeslags fortællinger. Så går du ikke helt galt. ( Kontakt mig gerne hvis der er noget jeg kan hjælpe med. Kopier og indsæt denne mailadresse: nielsen.ivar(at)gmail.com )


DRØMME OG VISIONER

I de følgende afsnit beskriver jeg kort nogle af de mest igangsættende visioner, jeg er blevet begavet - og belastet med . . .

DET GYLDNE SKIB.

Det er utroligt hvad man kan opleve . . .

 

 

En nat tilbage i efteråret 1979 vågnede jeg op midt i min søvn og opdagede, at jeg befandt mig svævende midt over Bornholm. Jeg vidste at jeg lå og sov men jeg var så vågen som aldrig før!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Rune Engelbreth Larsen, www.danarige.dk )

Efter at have undret og sundet mig lidt, svævede jeg langsomt ned til Nordkysten og lidt ude over vandet ved Helligdomsklipperne som tårnede sig majestætisk op fra vandet.

Med følelsen af at klipperne "talte til mig" vendte jeg mig i "østlig retning" med en fornemmelse af, at jeg skulle se Ertholmene. Det begyndte at lysne i horisonten og jeg forventede at se Solen stå op.

Men i stedet dukkede der en lysende, gylden linje mere og mere op fra havet. Det var den forreste stang eller rettere stævn på et såkaldt helleristningsskib - hvilket jeg ikke kendte noget til under oplevelsen.

Min tegning af oplevelsen (Råmodel fra Madsebakke)  og en lignende Helleristning fra Masleberg, Tanum,  Sverige.

Det gyldne scenarie sejlede langsom, mere og mere skinnende frem imod mig, og jeg havde en vag fornemmelse af

hvad det var, men alligevel var det meget bekendt. Som om det var noget jeg havde beskæftiget mig med før. Der var en tydelig genkendelse i oplevelsen.

Men da jeg "kom tilbage i min krop" og vågnede op med denne drøm/vision, var indholdet alligevel svært at fastholde og få betydningen frem af - jeg undrede mig i lang tid efter og anede ikke hvad jeg skulle gøre med oplevelsen.

- Jeg vidste på dette tidspunkt ikke engang at man kunne have sådanne oplevelser! Det var ikke noget jeg hverken havde lært i mine 7 skoleår eller igennem min indremissionske opdragelse.


DEN GYLDNE REGN.

Dette billede kalder jeg for ”Guldregn”. Det var også en oplevelse ude af kroppen ude i rummet, hvor denne gyldne regn strømmede ned over mig i form af flydende, gyldne pileformede dråber iblandet grønne dråber.

Fornemmelsen af denne oplevelse var en vibrerende og udvidende  energi som gennemstrømmede mig. Efter et godt stykke tid blev jeg klar over, at oplevelsen havde noget at gøre med inspirationer om Solen og dens livgivende energi og rytmik.

Jeg kan forestille mig, at de mange arkæologiske fund af gyldne ansigtsmasker fra diverse grave, hænger sammen med, at maskernes ejermænd har haft sådanne spirituelle oplevelser, og at disse mennesker har haft en shamanfunktion eller noget lignende i deres samfund. Det aztekiske folk mente at masker og andre gyldne udsmykninger var lavet af "Solgudens (Solens) gyldne tårer".

Billedet herover er et redigeret udsnit af en Aztekisk maske.

 

Billede 1 herover er fra Egypten og billede 2 er Native American.

Når guldet eller den gyldne farve er anvendt som pryd i gamle kulturer, er det ikke fordi det oprindeligt har været tillagt en økonomisk værdi. Helliggørelsen af guld og andre gulligt skinnende metaller, hænger sammen med nogle spirituelle oplevelser, hvor den gyldne farve kendetegner nogle meget basale fællesmytologiske eller fælleskosmologiske spirituelle visioner. Med et moderne udtryk kaldes det vel nok for det kollektive bevidsthedsområde.


DET STORE GYLDNE HJUL.

I en ud af kroppen oplevelse i rummet ser jeg et kæmpestort, gyldent hjul dreje langsomt rundt. Det er et billede af vores roterende galakse, Mælkevejen.

Hjulet skal netop ses stående og egentlig let skrånende i forhold til Jorden, fordi Galaksens rotationsplan er næsten lodret i forhold til Jordens.

Symbolet ses afbildet utroligt mange steder overalt på planeten. Det ses som en enkelt cirkel, med få eller flere eger og med de såkaldte skålgruber indtegnet som værende stjerner i Galaksen. Betydningen ligger netop i erkendelsen omkring vort solsystems placering i Galaksen.


DET KOSMISKE ORGEL.

Dette var også en ud af kroppen oplevelse, hvor jeg så mange forskellige farver bevæge sig vertikalt ned og op i takt til nogle meget stærke og gennemtrængende toner som fulgte farvernes bevægelser.

Billedet til venstre er en tegnet forklaring til min oplevelse. Til højre en helleristning fra Las Palmas, De Canariske Øer, med indridsede streger som meget vel kunne vise at nogen anden også har haft den samme oplevelse.

Zigzag mønstre der efter min opfattelse symboliserer den skabende op- og nedstigende bevægelse i Jordens magnetiske felt i løbet af årets kredsløb og altså et skabende samspil imellem Solen og Jorden. Billedet herover er fra Newgrange, Irland. De tre billeder herunder er også fra Irland, Fourknocks.

Betydningen er en fornemmelse af forskellige energiformers samspil og manifestationer af lys og lyd i det skabende kosmos. Det er sandsynligvis også den spirituelle erfaring, som ligger til grund for mange af de oprindelige folkeslags forskellige oprindelige musikinstrumenter, sange og danseritualer.


DEN STORE MODER.

Denne vision startede også ude i rummet og i mørke. Jeg svævede på ryggen og kiggede ud i det mørke rum. Ude i horisonten dukkede et lys frem imod mig. Da det nærmede sig, tog det form af en kvinde, som svævede imod og oven over mig. Da hun var lige over mig, fyldte hendes nøgne krop hele himmelrummet over mig.

Hun standsede med sine bryster lige over mit ansigt, og medens jeg fokuserede på  brysterne, dukkede der nogle runde pletter frem på brysterne. Der var hvide, gule, røde, brune og sorte pletter og intuitivt fik jeg at vide at de repræsenterede alle mennesker på Jorden. 

 

Lige da jeg erkendte dette, kom der en kraftig stråle mælk fra brysterne ned over mig.

Egen tegning og et Indisk billede fra Bhimbetaka, Indien

Det er alt for sagligt at sige, at betydningen ligger i inspirationer med de kvindelige skaberenergier. For oplevelsen i sig selv var langt mere salig end saglig. Hvad andet kan en sådan oplevelse være når man har fået et møde med Den Store Galaktiske Moder i himlen? (Lyrics from Lisa Thiel: http://www.youtube.com/watch?v=wKyNIY9oMnw )

Jeg er overbevist om, at det er en lignende vision hos utallige andre mennesker som ligger til grund for en masse globale eksempler fra fortidens diverse kulturbilleder og skulpturer, som viser det urgamle symbol af Den Store Moder som skaber og former af  alt fysisk liv.

Det bedste man kan gøre er, at skrive drømmene i en dag- eller rettere nattebog og jævnligt vende tilbage med at læse dem. Så på et eller andet tidspunkt kommer betydningen frem.

Ud over de personlige drømme som enten går tilbage eller frem, er der årstider hvor drømmene tenderer at give oplevelser med enten det ene eller det andet tidsmæssige indhold. Disse drømme er ofte også mere globale, kollektive eller universelle i indholdet, og betydningen af disse er nok så personlige, men meningen er, at de efter en vis bearbejdelse skal komme ens omgivelser til gode.


MÆRKELIGE FYSISKE MANIFESTATIONER.

Jeg vil afslutte dette kapitel med at fortælle om en underlig fysisk manifestation, jeg på et tidspunkt oplevede, da mine visioner var på sit højeste. Jeg fik pludselig nogle vortelignende, runde punkter på både venstre og højre tommeltots næstyderste led.

I denne periode studerede jeg meget stjernerne og specielt hvilke stjerner som eventuelt kunne markere nogle kardinalretninger i Jordens forhold til solsystemet og Galaksen. Jeg spekulerede især meget på stjernen Vega i  Lyren og stjernen Sirius som en linje, der kunne angive retningen til vor Galakses centrum.

Og de vorter, som jeg fik på tommeltotterne, dannede rent faktisk stjernebilledet Lyren på den ene tommeltot. På den anden kom der 2 vorter, den ene større end den anden, som viste stjernen Sirius og en mindre stjerne ved siden af Sirius. Vorterne eller stjernerne holdt sig i nogle få måneder, hvorefter de langsomt forsvandt igen. Meget, meget underligt!


TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI