WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

VELKOMMEN TIL MIN HJEMMESIDE!

Mit navn er Ivar Nielsen og jeg bor på Bornholm. Jeg har ingen boglig uddannelse men er på alle måder "en fri fugl" hvad angår at søge viden og erkendelse. Når jeg tænker tilbage på mit liv, har jeg altid været meget interesseret i gamle kulturer og deres levevis.

Og når jeg tænker virkelig meget over dette med at være en uddannelsesmæssig og erkendelsesmæssig fri fugl, så er jeg glad over at jeg kun fik 7 års skolegang og at jeg ikke senere i livet er blevet bevidsthedsmæssigt begrænset med en ensrettende uddannelse.

Desværre var det meget værre med min "religiøse" opragelse! Det tog mig faktisk mange år før jeg blev helt fri af det Indremissionske kvælertag af hjernevasket "gudsfrygt" og uforståelig dogmatik.

- Indholdet på denne webside er først og fremmest baseret på nogle spirituelle drømme og visioner, specielt i en periode fra 1979 til 1986. Drømmenes indhold gik både tilbage og frem i tiden, og der gik lang tid før jeg begyndte at forstå det reelle indhold.

Jeg bor nu ca. 200 meter fra Danmarks største helleristningsfelt Madsebakke imellem Allinge og Sandvig, med billeder på klipperne helt tilbage fra Stenalderen. En af mine første visioner omhandlede netop et såkaldt "helleristningsskib" og visionen var starten på en række af inspirationer om disse gamle kulturbilleder og dermed også grundlaget for denne hjemmeside.

Disse spirituelle oplevelser var psykisk og socialt meget omstrukturerende og de fik mig til at tage min generelle tilværelse op til overvejelse, inklusive min religiøse arv og derefter også de forskellige religioners ideer.

Resultatet af denne revurdering er blevet en mere kritisk holdning overfor den aktuelle og generelle udvikling, og mere til en stor interesse for alle de mest oprindelige og naturlige verdensbilleder.

Det verdensbillede, som mange af de oprindelige folkeslag på denne planet repræsenterer på deres smukke og naturlige måde. Det verdensbillede, som vi i vor tid har et stort behov for at genfinde for at få et mere økologisk helhedssyn i livets mange forhold.

Mine drømme og visioner har været med til at åbne mig op for en intuitiv, naturlig og kritisk måde at forstå livets forskellige forhold. Derfor er indholdet blevet til et forsøg på at sammenligne noget af betydningen og sandhedsværdien af den gamle mytologiske overlevering og vor tids verdensbillede.

Jeg mener, at alle oprindelige befolkninger overalt på vor planet har haft de samme grundliggende visioner og mytologiske fortællinger om Skabelsen og om Jordens kosmologiske placering. Disse ideer, billeder, skulpturer og fortællinger var og er det første globale World Wide Web.

Det er mit håb og ønske, at du finder indholdet tankevækkende og stimulerende.

TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI