WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

SOLKALENDEREN

MÅLING AF DAGEN OG ÅRET.

Det er min opfattelse, at langt de fleste ældre kulturer har benyttet sig af Solen som deres kalendersystem. Men selv i vor tid er der religioner som udgår fra Månen til at fastlægge deres højtider og ritualer. Bare se hvorledes de kristne højtider ændres fra år til år i takt med Månens cyklus.

For at kunne følge med i årstidernes skift markeredes Solens positioner. De 4 markante stillinger markeredes med 4 faste mærker, oftest med stene. Ville man have yderligere markeringer, blev hjulet opdelt med endnu 4 markeringer. Disse er ofte blevet symboliseret med 4 dyr.

Fra den tid hvor befolkningerne blev mere og mere bofaste og dyrke jorden, blev det formålstjenligt også at kunne følge med i årstiderne.

Tegningen til venstre viser kardinalretningerne for at måle Solens tilsyneladende vandring i løbet af døgnet og året, sammenlignet med en Helleristning fra Madsebakke, Allinge, Bornholm.

1. Angående Solhjulets opbygning, så er det lettere at forstå hvis man starter med at stille sig et sted, tegne en cirkel rundt om sig selv hvor man så sigter Solen fra, og tegne endnu en cirkel med en væsentlig større radius til at sætte sine markeringer på.

2. Derefter observerer du Solens gang i løbet af et helt eller endda flere år. Der hvor Solen står op og går ned på Solens laveste og højeste bane, sætter du 1 markering (stene). Dermed har du lavet et Solhjul med markeringer for Solens laveste og højeste bane i årets kredsløb.

3. Hvis du så også markerer Solens højeste punkt på dagen, får du den sydlige retning som kan markeres med en sten i den yderste cirkel. 

4. Forlænger du sydlinien igennem midtercirklen til det modsatte punkt på ydercirklen, får du den nordlige retning, der også markeres med en sten.

5. Angående Forårs- og Efterårsjævndøgn kan disse udregnes ved at markere midterpunkterne med 1 sten på opgangspunkterne og 1 sten for nedgangspunkterne på ydercirklen for Solens laveste og højeste bane i løbet af året. Dermed har du i alt 8 markeringer. (Dette Solhjulssymbol symbol skal IKKE skal forveksles med kredstegnet for Nordpolens Kreds).

6. Vore forfædre har naturligvis også markeret det punkt på nattehimlen hvor stjernerne tilsyneladende ikke bevægede sig, polpunktet. Dette punkt kan have mange forskellige kredstegnssymboler og endda også stjernekonstellationen Lille Bjørn markeret som skålgruber og et Hjul på en Helleristning.

Det meget berømte Stonehenge kan meget vel have startet som en "simpel" opsætning af træpæle som vist ovenfor.

 

Et målingsmonument til Solmåling  fra Jantar Mantar i Indien.

SKABELSENS HJUL OG KALENDERHJUL.

Alle gamle kulturer har deres Skabelseshistorie. Også i Biblen beskrives visioner i Ezekiels Bog om forskellige hjul på firmamentet eller i himlen.

GALAKSENS KARDINALE RETNINGER:        OG DE 4 DYR:  

1 Skytten (Centrum)                                5 Tyren

2 Tvillingerne                                          6 Løven

3 Fiskene                                                 7 Slangen

4 Jomfruen                                              8 Hesten 

SKABELSENS MODERNE BERETNING OM "HJUL INDENI HJUL".

Under Jordens kredsløb omkring Solen, vises stjernerne i Dyrekredsen (Sort Cirkel) og andre stjerner og konstellationer i Galaksen Mælkevejen som naturligvis er meget vigtig i forbindelse med fortællingen af Skabelsesberetningen. Den vigtigste fortælling angår naturligvis om hvor vi er og befinder os i forhold til en større sammenhæng. Her indtager centeret i vores Galakse i stjernebilledet Skytten, som rammer i centrum, naturligvis en stor betydning.

Mange kulturer havde stjernerne Vega i Lyren og Sirius i Store Hund som en pejlelinie til vor Galakses centrum hvor retningen fra Sirius over polpunktet til Vega pegede imod centeret i Mælkevejen i stjernebilledet Skytten.

For at kunne bevare erkendelsen om solsystemets placering i vores Galakse, var/er det naturligvis vigtigt at markeringerne i Hjul 3 blev flyttet hvert 72 år på grund af præcessionsbevægelsen som beskriver forskellen mellem et Jordår og et Stjerneår.. I modsat fald kom samfundet ude af synkronisering med den vigtigste fortælling af alle, nemlig fortællingen om  Skabelsen som er specielt tilknyttet vor Galakses data.

Mange astroarkæologiske forskere overser ofte at nogle kultsteder ud over Solens årstidsmarkeringer, også er opbygget ud fra vort solsystems placering i Galaksen. Selv om mange astroarkæologiske forskere oftest er mentalt indstillet på at arbejde med alternative indstillinger og ideer, er det alligevel svært for mange forskere at have fantasi nok til at forstå at man intuitivt i spirituelle visioner kan erfare sådanne faktorer.

SKIBSSÆTNINGER SOM KALENDER?

Alles Stene. Glavendrup

Mange astroarkaeologer mener at de såkaldte "skibssætninger" af stene i en oval form har været anvendt som kalendersystem for at måle Solens gang.

Men denne skibssætningsformen kan også have en anden oprindelse som har noget at gøre med Mælkevejens hvide, buede bånd. Alle Sølve som var Gode eller kultpræst ved kultanlægget i Glavendrup med skibssætningen ovenfor, havde også lavet stene med Stjernekonstellationer indslebet som såkaldte "skålgruber".

Det var især stjernen Sirius i Store Hund og stjernen Vega i Lyren som Alle Sølve havde som specielle markeringsobjekter. Det er min personlige mening at højene for begge ender af skibssætningen symboliserer disse stjerner. Det specifikke ved netop stjernen Sirius og Vega at en linie imellem disse 2 stjerner gav retningen til vor Galakses Centrum i stjernekonstellationen Skytten eller Sagittarius.

Hvis det hænger sådan sammen som beskrevet ovenfor, er Alles Skibssætning ikke et kalendersystem beregnet til specifikt at måle Solens gang. Så er er Alles kultanlæg mere en Vision af vor Galakse med en orientering af de kosmologiske forhold som spiller ind i forholdet til Solsystemets placering.

Er dette tilfældet forstår man hvorfor det er så svært for alfabetiske mennesker og forskere at forstå hvordan analfabetiske mennesker har erfaret en visdom som først den moderne astronomi og kosmologi har erfaret tusinder af år efter de naturlige mennesker.

Mange astro-arkæologiske forskere overser meget ofte det faktum at mange kultpladser, kirker og templer også har kosmologiske data indbygget i strukturen. Selv om mange astro-arkæologiske forskere mentalt er indstillet på at anvende alternative indfaldsvinkler og ideer i forsøget på at analysere de gamle kultpladser, er det meget sjældent at forskerne opdager at vore formødre og forfædre via en simpel intuitiv og spirituel metode, har været i stand til at erfare store kosmologiske sammenhænge og indbygge disse i deres rituelle bygninger.

Links til Solkalender:

http://www.google.dk/search?hl=da&q=forhistoriske+kalendere&btnG=S%C3%B8g&meta=

http://www.google.dk/search?hl=da&q=ancient+sun+calendars&btnG=S%C3%B8g&meta=

TOP


 

 

 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI