WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

DET MYTISKE SKIB

Der er 2 fortidige fænomener som begge har fået senere generationer til at tale om "Skibe". Der er "Skibssætningerne" af stene som har noget at gøre med Solkalender og at måle Solens bevægelser i både døgnet og i Årets kredsløb. Og så er der Skibet som udspringer af indridsede og indhuggede figurer på klipper og stene af den nordlige Mælkevejs konturer som omtales på denne side.

Som mytisk symbol findes Skibet i mange kulturer og her i Norden kendes fortidige skibe vel bedst som Vikingeskibe. Men skibet findes som symboler på mange helleristninger allerede tilbage i stenalderen fra den tid hvor der etableredes bofaste grupper af mennesker.

Men af en eller anden grund hænger den moderne arkæologi fast i, at de indristede og indhuggede skibe på klipper og stene skulle stamme fra Bronzealderen, vel fordi skibet ofte blev indgraveret i bronzealderens smykker og brugsgenstande som for eksempel rageknive. Hvilket jo ikke i sig selv beviser at helleristningerne var samtidige med disse bronzegenstande. Det er nærmest en bevisførelse som svarer til at spænde vognen foran hesten.

For virkelig at forstå oprindelse til skibet og andre gamle symboler, må man naturligvis gå tilbage til til de mytologiske forklaringer. Man må forlade diverse moderne offer- og ritualteorier, som er arkæologiens trøsteforklaring på alt hvad den ikke forstår.

Man må tage udgangspunkt i det ganske naturlige med at observere Solen, Månen, Stjernebillederne og Mælkevejen. For det er ud af observationerne af disse fænomener at myterne og billedsymbolerne udspringer - for senere at tage mere og mere materielle former som tiden går.

MÆLKEVEJENS HVIDE SKIB.

Forskellige stregudførelser af Skibe. Madseløkke, Allinge, Bornholm

Når man kontinentalt eller Globalt ser på de mange helleristninger af de såkaldte "Skibe", så ser man at der er forskel på hvor mange bestræbelser kunstneren har lagt i sit arbejde for at indridse det ønskede motiv.

Tænk at du selv stod for at skulle lave et billede i den hårde klippe med kun stenredskaber til rådighed. Du ville hurtigt få nogle overvejelser om hvor meget du skulle gøre ud af at ridse og hugge det ønskede motiv. Ud over selv arbejdet med at hugge og ridse, ville resultatet også afhænge af hvor tydeligt du ser motivet.

Forskellige bestræbelser og udførelser af "Skibe". Bohuslen, Sverige.

Observationen og bestræbelserne giver forskellige resultater i detaljer. Lige fra at indridse et Skib med en enkelt linie som på billede 1, til billede 2 med et Skib med dobbelte linier og "spanter" og på billede 3 har kunstneren investeret meget arbejde ved simpelt hen at udhugge hele fladen på figuren af skibet. Forskellige udførelser - men motivet er det samme.

Helleristningsskibe er traditionelt blevet tolket som "skibe der sejler Solen hen over himlen", hvilket er noget sludder. Om dagen kan du ikke se et skib som transporterer Solen og derfor kan du ikke få ideen til at lave et sådant symbol. Men på en gunstig nat i den mørkere årstid kan du se konturerne af Mælkevejen. Og hvis du observerer længe nok, finder du ud af at der er et område på nattehimlen hvor stjernerne ser ud til at stå stille, nemlig nattehimlens polpunkt.

Hele Mælkevejens udfoldede figur.

De udfoldede konturer af Mælkevejens konturer på et Stjerneatlas.

Disse linier markerer de mest almindelige viste konturer af Mælkevejens hvide bånd på nattehimlen. De indsatte kredstegn er symbolet for den himmelske nord- og sydpol. Det er dette kredstegn som af "halvstuderede røvere" fejlagtig tolkes som et tegn for Solen. Den indtegnede orange hvirvel til højre markerer Galaksens centrum i Stjernebilledet Sagittarius.

Et 4,51 meter langt "Skib" fra Torsbo, Bohuslen i Sverige.

Det såkaldte "Solskib" som altså er et Galakseskib.

Forskellige kunstnere men samme motiv.

 

Egyptisk og Svensk kunstner inspireret af samme motiv.

 

Igen svenske og egyptiske kunstnere med samme motiv.

KIRKESKIBET.

De engelske ord for "skib" og "dyrkelse" viser meget tydeligt den oprindelige mening med ordene "ship" og "worship".

Skibet som mytologisk symbol findes i mange kulturer. Noah´s Ark er naturligvis ikke et materielt skib, men et billede på både den himmelske dyrekreds og på årets gang med alle livets facetter. Også i den nordiske mytologi er der omtale af Skibe som hellige foreteelser. Den nordiske gud Njord, som bor i Noa-tun, er gud for Skibet.

Historisk er der en meget sandsynlig forbindelse fra vor mytiske fortid både med benævnelsen ”kirkeskibet” og til den tidligere tradition, hvor kvinder og mænd skulle sidde i hver sin side i kirkerne. Den mandlige side kaldtes for Mandeskibet eller Sværdsiden og den kvindelige side kaldtes for Kvindeskibet eller Spindesiden.

Som det tydeligt ses her på de 2 billeder til venstre for det skematiske billede, er symbolikken på helleristningsbilledet fra Sverige og stjerneatlasbilledet med de typiske konturer af den nordlige himmels galakse, en mand med en økse eller et sværd samt et kredssymbol og koncentriske cirkler på manden til venstre som markerer himmelens cirkumpolarpunkt på begge billeder. På denne måde kan man mytisk forklare at den mandlige side af kirken kaldtes for Sværdsiden.

Symbolikken med kredstegnet findes tilsvarende på billederne til højre med atlasbilledet af den sydlige himmels konturer af Galaksen med indtegnet cirkumpolarpunkt og på billedet af en detalje på den rituelle, danske Gundestrupkedel. Skal man mytisk forklare betegnelsen "Spindesiden" for denne side af kirken, må forklaringen blive den med de 3 Norner som spinder livets tråde.

Ja, men hvordan kan det være andet end en skrøne og en myte? Jo, at det kan være således, bekræftes faktisk af den moderne astronomi og kosmologi! For som tidligere nævnt, er det i retningen af stjernebilledet Sagittarius, herunder markeret som en hvirvel nederst på atlasbilledet med den sydlige himmels kvindekontur, at centret for vores Galakse befinder sig. Og ud fra dette centrum spredes nogle "tråde" ud og i en af disse tråde  eller galaksearme, som moderne astronomi benævner disse, befinder vores Solsystem sig med livet på Jorden. 

Spundet ud af den galaktiske livmoder som det ses på dette Egyptiske billede af en himmelsk kvindefigur oppe i stjernehimlen, hvor livet strømmer ud fra Den Store Moders galaktiske livmoder.

Det er fra dette sted i den sydlige himmels kontur af Mælkevejen i stjernekonstellationen Sagittarius, eller Skytten, at vor Galakses centrum befinder sig. Atlasbilledet med den kvindelige kontur af Mælkevejen til højre viser med animationen markeringen af galaksens centrum. Og det er ud fra dette centrum at alt fysisk liv i vor Galakse er blevet skabt.

SKIBSSÆTNINGER SOM KALENDERSYSTEM ELLER GALAKSEORIENTERINGER?

Alles Stene. Glavendrup

Mange astroarkaeologer mener at de såkaldte "skibssætninger" af stene i en oval form har været anvendt som kalendersystem for at måle Solens gang.

Men denne skibssætningsform af stene kan også have en anden oprindelse som har noget at gøre med Mælkevejens hvide, buede bånd. Alle Sølve som var Gode eller kultpræst ved kultanlægget i Glavendrup med skibssætningen ovenfor, havde også lavet stene med Stjernekonstellationer indslebet som såkaldte "skålgruber".

Det var især stjernen Sirius i Store Hund og stjernen Vega i Lyren som Alle Sølve havde som specielle markeringsobjekter. Det er min personlige mening, at højene for begge ender af skibssætningen symboliserer disse stjerner. Det specifikke ved netop stjernen Sirius og Vega er, at en linie imellem disse 2 stjerner giver retningen til vor Galakses Centrum i stjernekonstellationen Skytten eller Sagittarius.

Hvis det hænger sådan sammen som beskrevet ovenfor, er Alles Skibssætning ikke et kalendersystem beregnet til specifikt at måle Solens gang. Så er er Alles kultanlæg mere en Vision af vor Galakse med en orientering af de kosmologiske forhold som spiller ind i forholdet til Solsystemets placering.

Er dette tilfældet forstår man hvorfor det er så svært for alfabetiske mennesker og forskere at forstå hvordan analfabetiske mennesker har erfaret en visdom som først den moderne astronomi og kosmologi har erfaret tusinder af år efter de naturlige mennesker.

TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI