WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

SOLSYSTEMET

Set fra vort Solsystem, er retningen til vor Galakses centrum i stjernebilledet Skytten eller Sagittarius. Ordet Sagitta betyder Pil og en sagittallinie er en linie, som går igennem midten af noget. Hvem der i sin tid har fundet på at placere dette stjernebillede lige netop i retningen til vor Galakses centrum, har jeg ingen anelse om. Men man kan vel ikke finde et bedre billede end en Skytte for at vise retningen til et centrum, vel?

 

Billede 1 er en skematisk tegning over solsystemets omtrentlige placering i vor galakse, markeret med det orange hjultegn. Billede 2 viser en sten fra Fjerritslev i Nordjylland, Danmark. Alderen på denne sten kan sagtens være så gammel, at den stammer fra den tid, hvor menneskene blev bofaste i det nordlige Jylland. Billede 3 viser en Sametromme med markerede kosmologiske symboler. Billede 4 er en museumskopi af et bronzealdersmykke fra Finland. Selv planeter har det lykkedes for kunstneren at støbe ind i kredsen til venstre. Billede 5 er fra Tyrkiet.

Det umiddelbare indtryk af disse billeder er en cirkel med cirkler indeni. Eller som der står i Ezekiels Bog i Det Gamle Testamente, hjul inden i hjul. Efter min overbevisning viser billederne 2-4 det samme som billede 1, solsystemets placering i vor galakse. På det finske smykke ses endda 4 runde kugler, som antyder planeter i Solsystemet. Der er åbenbart en del personer, som spirituelt har opfattet vor placering i galaksen 4-5 tusind år før den moderne astronomi.

Med Jorden som udgangspunkt, kan man forestille sig at mange himmellegemer med deres rotation eller kredsløb kan symboliseres med mange "hjul indeni hjul", ligesom med Ezekiels visioner i Bibelen. Alting kredser omkring sig selv eller omkring et andet himmellegeme. Galaksen Mælkevejen er af oprindelige kulturer ofte afbildet som et stort hjul med mange eger. Den gule kreds angiver stjernehimlens nordlige polpunkt set med Jorden som centrum. Den røde kreds viser cirkumpolarpunktet og den grønne viser den galaktiske nordpol. Billedet til højre for animationen er er helleristningsbillede fra Sverige.

I øvrigt antydes der i såvel Ezekiels Bog som i Johannes´ Åbenbaring fra Det Nye Testamente, en gammel astrologisk funktion på de 4 retninger i galaksen med beskrivelsen af 4 væsener med 4 ansigter. Begge beskriver det ene ansigt som et menneskes, det andet var som en tyrs, det tredje var som en løves og det fjerde var som en ørns. Hvirvlende gyldent lys og ild, lyn og tordnende bulder er også fælles ingredienser i deres beskrivelser af den kosmiske skabelse i Galaksen.

KULTBYGNINGERS ORIENTERING.

Mange af de gamle kulturpladser og deres bygninger, bærer tydeligt præg af at være orienterede ud fra nogle overordnede principper. Det kan være selve bopladsen, som er kosmologisk formet og indrettet, eller det kan være en speciel bygning på bopladsen som er udformet efter et eller andet himmellegemes bevægelse i løbet af et kredsløb.                                   

De himmellegemer, der kan have været anvendt, kan dreje sig om Månen, nogle få planeter, Solen og andre stjerner eller stjernebilleder. Her må man nok formode, at Solen i langt de fleste tilfælde har været forbilledet når en kultbygning skulle laves. Simpelthen fordi Jordens kredsløb om Solen var sammenhængende med alt liv, og hvad dertil hører. Her mener man almindeligvis, at det såkaldte Solhjul er et symbol på årets kredsløb, men jeg mener også at symbolet er tilknyttet stjernehimlen.

Med solen som inspirationskilde til en kultbygning, dannes retningen til de 4 verdenshjørner automatisk når Solens retninger til opgang og nedgang markeres på bopladsen eller kultstedet med en sten eller en stav på årets korteste og længste dag. Forbindes disse 4 punkter, viser de 4 sider retningerne, og deles de fire sider, får man dels middagshøjden på Solen i syd og de to jævndøgnslinier i øst og vest. På denne måde dannes formen til de mange runde borge med markeringer til de 4 verdenshjørner.

Mange kulturer har mytologiske fortællinger om et træ eller en stang som midtpunkt for deres kosmologiske opbygning af verden. På billedet til venstre herover fra Gerum i Bohuslen, ser man mennesker som rituelt drejer rundt i dette verdenstræ eller midtpunktsstang. Ritualet kendes stadig, mere eller mindre forandret, fra mange kulturer over hele verden.

Når Solen anvendes som inspirationskilde til at lave et kultsted efter ovennævnte principper, indbygges ikke bare retningerne til de 4 verdenshjørner i bopladsen, kulthuset, templet eller i pyramiden. Man indbygger faktisk et mål for Solens og Jordens indbyrdes forhold. Både som et forhold i længdemål, breddemål og højdemål og som et forhold i vinkelmål. Ja selv bopladsen eller kulthuset bliver geografisk placeret, således forstået, at målet for stedets geografiske breddemål bliver automatisk indbygget fordi der er forskel i vinkelhøjden til Solen alt efter, hvor kultstedet er placeret sydligt eller nordligt på Jorden.

Mange astroarkæologiske forskere undrer sig over, at ældre kulturers bygningsværker globalt afspejler et ligefrem matematisk kendskab til forskellige himmellegemers kosmiske bevægelser og astronomiske måleforhold. 

Dette mener jeg er en intellektuel overfortolkning eller en efterrationalisering. Det er de moderne forskere, som tillægger de ældre kulturer disse kvaliteter fordi vor tids forskere selv arbejder ud fra nogle matematiske, astronomiske og kosmologiske mål og målestoksforhold. 

Forskerne genkender naturligvis disse kosmologiske mål og målestok i mange gamle kultbygninger, fordi disse globalt er bygget ud fra konkrete kosmologiske observationer som dermed giver en fælles inspiration om de kosmologiske forhold for alle kulturer på Jorden.

En sådan genkendelse er ikke et bevis for ældre kulturers egentlige matematiske kunnen, men genkendelsen er et udmærket bevis for, at de forskellige kosmologiske mål automatisk blev indbygget i de bygninger, som specielt anvendes til kultsted.

TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI