WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

NORDPOLENS KREDSTEGN

Fælles for billederne herunder er, at der er en cirkel eller et hjul til højre for mandsfiguren eller i mandsfiguren selv.

 

Billede 1-2-3 er fra Bohuslen i Sverige. Billede 4 er et astronomisk atlasbillede af den nordlige kontur af Mælkevejen. Billede 5 og 6 er fra Amerika. Billede 7 er fra Bohuslen, og billede 8 er et udsnit fra Gundestrupkarret. Disse hjul eller kredstegn viser alle polkredsen på nattens stjernehimmel, og globalt findes der utallige billeder med dette motiv.

  

Det samme gør sig gældende på disse billeder på begge sider af det astronomiske atlasbillede med rækken af skålgruber til venstre på dette billede fra Bohuslen, Sverige, og billedet fra Blåholtshuse på Bornholm, til højre med et såkaldt skib og polkredstegn. Billederne er bare endnu flere eksempler på Mælkevejens konturer, som viser det samme motiv, nattehimmelens polkreds sammen med galaksens konturer.

   

Angående de såkaldte skibsbilleder, bliver disse oftest lavet når polpunktet anskues som værende ovenfor konturerne af Mælkevejen. I de tilfælde, hvor denne position af konturen også forbindes med billedet af en mand, handler den mytologiske fortælling om en liggende mand, og dermed en fortælling om en død mand.

På det Egyptiske billede i midten ses det klart, at både mand, skib og stjerner hænger mytologisk sammen. Billedet til venstre er fra Blåholtshuse  og det højre er fra Madsebakke, Allinge, Bornholm.

Knyttes både skib og mand sammen i myten, kan fortællingen omhandle en mand, som sejler til dødsriget i et skib. Eller om diverse helteskikkelser, som sejler rundt og bliver udsat for en masse oplevelse med mytiske fabelskikkelser, der skal overvindes for at der igen kan opstå balance i det kosmiske forhold.

Naturligvis handler disse fortællinger ikke om en konkret historisk hændelse, men om de mytologiske eller kosmologiske bevægelser på himlen af diverse Guder og Gudinder, symboliseret ved stjernekonstellationer eller Mælkevejens hvide konturer. 

SKÅLGRUBER, KREDSTEGN OG NORDPOLENS STJERNEBILLEDE.

Udsnit af en optegnet helleristning fra Nordjylland, Udsholt. De mørke runde markeringer viser stjernebilledet Lille Bjørn med polstjernen markeret som et kredstegn med 4 eger. Almindeligvis betegnes kredstegnet som et "Solhjul", men i dette tilfælde er det et "Nathjul".

KREDSENDE MENNESKEFIGURER.

Observerer man nattehimlens stjerner, stjernebilleder og Mælkevejens hvide konturer, ser disse over et længere tidsforløb ud til at bevæge sig omkring det centerpunkt, vi kalder Nordpolen. Billede 2 viser Mælkevejens hvide konturer der mytologisk beskrives som "den store hvide gud" på himmelhvælvet. Billede 1 og 4 er svenske helleristninger og billede 3 er fra Norge. Symbolikken er en kredsende mand i forskellige positioner omkring nattehimlens Polpunkt.

TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI