WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

SPIRALSYMBOLER

Det seneste (sammensatte) billede af vores Galakse Mælkevejen.(http://gallery.spitzer.caltech.edu)

Det har længe været den opfattelse, at der skulle være 4 spiralarme i vores Galakse, men nu ser det ud til, at der faktisk kun er 2 større arme og at vores Galakse er en såkaldt bar-galakse.

Galaksens 2 større arme, Scotum-Centaurus og Perseus, er forbundet til enderne af en tyk central bar/bjælke midt i Galaksen, medens de nu ikke mere forbundne arme , Norma og Saggitarius, er mindre tydelige og lokaliserede imellem de større arme. De større arme består af en tæthed af både yngre og ældre stjerner; de mindre arme består fremmest af gas og lommer af stjerne-formende aktivitet.

Vores Sol er placeret nær en smal partiel arm, kaldet Orion Arm eller Orion Spur, lokaliseret imellem Sagittarius og Perseus arm.

Der er flere typer af former på galakser. Det som er særlig kendetegnende for en bjælke-galakse er den lige linie af bjælken midt i galaksen og den tydeligt udgående bevægelse. Denne bevægelse understreges af det pludselige knæk der ses i spirallinierne i udkanten på begge ender af galaksen.

Det ser ud til at vores galakse kan have været en globular cluster struktur som på et tidspunkt er blevet sammenpresset og pludselig udvidet igen via 2 udstrålinger fra centeret.

Hvis der er således, så er der ingen tiltrækkende kraft i midten af vores galakse og dermed ingen "sort hul effekt". Tværtimod er alt presset udad som et resultat af sammenpresningen og udvidelsen og de 2 spiralarme er formet som et resultat af den eksplosive udvidelse og af rotationen i den tidligere globulare form. De 2 arme er så udvidet indtil udstrålingen blev bremset af det omgivende koldere univers, hvorefter spiralformen er opstået.

I forhold til vort Solsystems placering ligger Mælkevejens center i retningen af stjernebilledet Sagittarius, Skytten. Animationen herunder viser centret markeret med en spiral. Den Nordiske Mytologi betegner dette center som det varme Muspelheim i syd hvorfra der udsprang "funker og gnister". 

Som nævnt flere steder, ligner folkeslagenes mytologiske fortællinger hinanden. Eksempelvis har både den nordiske og den egyptiske mytologi begge myten om den hvide himmelske Ko og den store Moder, som skaber det fysiske liv. Det mytologiske indhold er naturligvis et samme, der er bare valgt et andet væsen med evne til at give mælk som symbol for konturerne af den sydlige himmels Mælkevej.

 

Det første billede viser konturerne af den sydlige himmels Mælkevej med en indtegnet hvirvel som markerer vor Galakses centrum, hvorfra alt fysisk liv er dannet. De efterfølgende billeder viser  forskellige dyr med forskellige markeringer som tilsvarer det indtegnede på atlasbilledet.

De fleste forskere tolker generelt de gamle kulturers billeder af dyr som værende en påkaldelse af jagtmagi eller direkte jagtscener. Når vore forfædre gik på jagt og nedlagde forskellige dyr, lagde de naturligvis mærke til, hvad der var af indvolde i dyrene. I en del tilfælde er disse indvolde også tydeligt markeret på nogle af billederne.

Men da en del af dyrene også indgår som et kosmisk og mytologisk skabersymbol i de ældre folkeslags overleveringer, glemmer mange forskere at tolke disse billeder efter deres mytologiske betydning.

Atlasbilledet af Mælkevejens sydlige konturer helt øverst til venstre ovenover disse billeder, viser med den blårøde spiral vor galakses centrum, hvorfra livet er spredt ud i galaksen. De 5 andre europæiske billeder af forskellige dyr, har alle en fælles markering bagtil, som efter min mening ikke viser hverken tyndtarme eller tyktarme. 

De viser med et kryds, en rund kreds, en spiral, eller med koncentriske ringe, at der her på det galaktiske og mytologiske skaberdyr på himmelen er et centrum, som har karakter af en spiral. Ligesom på det astronomiske foto sidst i billedrækken. 

Således har vore formødre og forfædre for 3-4 årtusinder siden afbildet deres spirituelle visioner af nogle fænomener som det moderne, amytiske og såkaldt rationelle menneske kun tror er muligt at observere via moderne hightech astronomi.

Link til Rock Art Spiraler:

http://www.google.dk/search?hl=da&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=rock+art,spirals&spell=1

TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI