WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

GALAKSENS KULTISKE RETNINGER

Medens det efterhånden er ret kendt eller genkendt af mange interesserede forskere indenfor Astro-arkaeologi, at Solen og Månen ligger til grund for placeringen af mange kultsteders opbygning, er det knap så kendt, at kardinalretningerne i Jordens forhold i Galaksen også er basis for, hvordan diverse hellige steder er opbygget.

Billedet 1 herover viser optegnede helleristninger fra Udsholt i Nordjylland sammen med stjernebilledet Ursa Minor eller Lille Bjørn. Kredstegnet til højre ved de sorte prikker, viser stjernebilledet Lille Bjørn med kredstegnet fungerende som det nuværende polpunkt på den nordlige himmel.

Det hvide billede herover i midten viser et udsnit fra et computer stjerneatlas program. Den grønne ring repræsenterer den aktuelle nordlige himmels polpunkt. I den grønne cirkel er anført "NCP" som står for Northern Celestial Pole. I den røde cirkel er anført "NGP" som står for Northern Galactic Pole.

Som det ses af animationen i midten, får man et forbavsende sammenfald af symbolerne fra det moderne stjerneatlas og de flere årtusind gamle indristede figurer på stenen fra Udsholt.

Forlænger man de afrundede "arme" ved tallene 1-4, får man nogle andre astronomiske eller kosmologiske facts, Disse retninger er solsystemets kardinalretninger i forhold til  vor Galakse, hvor tallet 1 viser retningen til stjernebilledet Skytten og Galaksens centrum. I retningen imod 2 findes stjernebilledet Fiskene, imod 3 findes Tvillingerne og imod 4 findes Jomfruen. Selve den galaktiske nordpol (NGP) ligger cirka i området af konstellationerne "Berenices Lokker" eller "Karls Hjerte".

 

Billedet herover er fra Als i Danmark. Skålgruberne på den midterste megalitsten viser stjernebilledet Karlsvognen og et kredstegn eller hjultegn. Indtegnes et forstørret kredstegn oveni tegnet på stenen, viser hjulets eger de 4 kardinalretninger i forhold til Galaksen. I retningen af stjernebilledet Skytten til venstre, ligger vor Galakses centrum.

SOLSYSTEMET I GALAKSEN

 

Billede 1 er en skematisk tegning over solsystemets omtrentlige placering i vor galakse, markeret med det orange hjultegn. Billede 2 viser en sten fra Fjerritslev i Nordjylland, Danmark. Alderen på denne sten kan sagtens være så gammel, at den stammer fra den tid, hvor menneskene blev bofaste i det nordlige Jylland. Billede 3 viser en Sametromme med markerede kosmologiske symboler. Billede 4 er en museumskopi af et bronzealdersmykke fra Finland. Selv planeter har det lykkedes for kunstneren at støbe ind i kredsen til venstre. Billede 5 er fra Tyrkiet.

Det umiddelbare indtryk af disse billeder er en cirkel med cirkler indeni. Eller som der står i Ezekiels Bog i Det Gamle Testamente, hjul inden i hjul. Efter min overbevisning viser billederne 2-4 det samme som billede 1, solsystemets placering i vor galakse. På det finske smykke ses endda 4 runde kugler, som antyder planeter i Solsystemet. Der er åbenbart en del personer, som spirituelt har opfattet vor placering i galaksen 4-5 tusind år før den moderne astronomi.

DE 3 HJUL ELLER "VERDENER"

Billedet 1 herover viser 3 kredshjul med kosmologiske forhold som alle kan indgå og har indgået i mange kulturer, som for eksempel med helleristningsbilledet fra Sverige ved siden af. Formålet var at opbygge en viden til at lave en kosmologisk opbygning af et kultsted eller en boplads. Hjul 1 viser de 4 kardinalretninger for vort  solsystem i forhold til vor galakse Mælkevejen. Nummer 1 er retningen til galaksens centrum i stjernebilledet Skytten, 2 til Jomfruen, 3 til Tvillingerne og 4 til Fiskene. Hjul 2 viser de sekundære retninger.

Hjul 1 og 2 er de mere faste hjul, men hjul 3 er bevægeligt i forhold til hjul 1 og 2. Hjul 3 er et egentligt Jordhjul, fordi det viser forskellen imellem et Jordisk år og stjerneåret. Det er denne forskel og processionsbevægelse, som tilsyneladende forskyder placeringen af stjernebillederne med 1 grad hvert 72. år. Hvis en kultbygning udelukkende er opbygget ud fra Jordens kredsløb omkring Solen, vil der altså over en længere historisk periode blive en markant forskel på kultbygningens forhold til stjernerne.

Denne forskel kan man tænke sig kan være baggrunden for, at en del kultsteder er blevet forladt fordi der ikke mere var overensstemmelse med "de himmelske magter" og de jordiske kultbygninger. Men det nemmeste var naturligvis, at selve kultbygningen blev fjernet eller omlavet. Eventuelt på en sådan måde, at man satte nye stene og skulpturer op omkring den gamle bygning. Således som man blandt andet har set det med nogle templer i Sydamerika.

 

Datoerne for positionerne 1-4 er vilkårligt nævnt 3/4 Januar, 3/4 April, 3/4 Juli og 3/4 Oktober. Omkring disse datoer vil man kunne finde korresponderende, kultmæssige linjer i både terræn og i kultbygninger. Disse linjer og datoer ligger til grund for de mest basale og de mest hellige bygningsværker da de symboliserer Jordens forhold til Galaksen.

Datolinjen for position 1 og 3 imellem stjernebilledet Skytten og Tvillingen er traditionelt opdelt med en linje imellem stjernen Vega i stjernebilledet Lyren og stjernen Sirius i Store Hund som checkpunkter for linjen, der anviser retningen til vor Galakses centrum imod stjernen Vega. Det er denne linje der er den vigtigste at kende som udgangspunkt for at kunne bygge og symbolisere himmelens kosmologiske udseende med et kultisk bygningsværk på Jorden.

Link:

John O`Neill,

The author of "The Night of the Gods"

http://www.archive.org/stream/nightgods00unkngoog#page/n6/mode/1up

Cosmic, Cosmogonic Myths and Symbols - Which all describes and confirms my texts.

Se denne video: https://www.youtube.com/watch?v=sAQrSehB7hA

Links:

http://www.google.dk/search?hl=da&q=galaksens+poler&meta=

http://www.google.dk/search?hl=da&q=galaxy+poles&meta=

TOP


 

 

 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI