WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

FORFADERDYRKELSE - ADAM OG EVA

Naturligvis findes der på denne planet utroligt mange mytologiske fortællinger om guddommelige mænd og kvinder. Langt de fleste mytologiske guder og gudinder er ofte sat sammen som et par og der findes mange fortællinger om deres indbyrdes forhold eller endda mangel på samme.

Bibelens fortælling om Eva der "skabes af Adams ribben", kan sagtens være udsprunget af forfatternes observationer af Mælkevejens nordlige og sydlige konturer. At Adam skulle være det første menneske, er vel bare et udtryk for det datidige patriarkalske verdensbillede. Rent fortælleteknisk ville det kosmologisk svare til at nogen påstod at det var Ægget kom før Hønen - hvor svaret på dette spørgsmål egentlig er, at at begge kosmologiske muligheder er til stede altid i et vekselvirkende samarbejde.

- Det skulle ikke undre mig om der var tale om en oversættelsesfejl i Bibelens fortælling om Eva der blev skabt "af" Adams Ribben. Hvis forfatterne ikke har anet hvor skabelseshistoriernes fortællinger om de første mennesker er oprindet fra, så kan den naturlige forklaring sagtens forsvinde i alle mulige oversættelsesforvanskninger. Ser man på ovenstående 2 astronomiske Atlasbilleder som viser den nordlige og den sydlige himmels konturer af Mælkevejen, kan disse sagtens være ophavet til diverse overleveringer om menneskets oprindelse og skabelse.

Så hvor Bibelen fortæller om Eva der skabes "af" Adams ribben, burde fortællingen snarere være at Eva er skabt "ud for, modsat punktet for Adams ribben". Og således hænger den historie naturligt sammen som en fortælleteknik til at beskrive historien om menneskets skabelse ud fra de observerede konturer af vores Galakse.

Selve den billedmæssige fremstilling af disse guder og gudinder er også mangfoldig. De følgende billeder er en blanding af billeder på helleristningsfelter og af moderne atlasbilleder.

  

Billede 1 herover viser med den hornede mand de væsentligste ekstra mandlige eller nordlige konturer, man kan se på en gunstig årstid. Billede 2 viser Mælkevejens konturer som man ser det i et astronomisk atlas. Billede 3 er fra Bohuslen i Sverige.

  

På billede 1 herover har jeg udfyldt lidt på den venstre side lige over kredstegnet for bedre at anskueliggøre den mandlige figur. Billede 2 er fra Bohuslen i Sverige. Kredstegnet på den mandlige figur viser et centrum eller et omdrejningspunkt ligesom i midten på Atlasbilledet. Billede 3 er et Egyptisk billede der viser samme motiv som de øvrige, men her er centrummet eller polpunktet vist som en femtakket stjerne.

Billede 1  viser en detalje af en sten fra Engelstrup. Det animerede billede 2 viser atlaskonturerne af Mælkevejens nordlige kontur til venstre og den sydlige kontur til højre med et indsat centerpunkt eller polpunkt. Billede 3, dateret til Stenalderen, er en rund sten fra Gentofte med det samme motiv. Det er min opfattelse, at disse to stene viser galaksens konturer i form af en kvinde og en mand samt et fælles centerpunkt for mælkevejens konturer. Det samme gælder billede 1 herunder.

Som objekt på nattehimlen er Mælkevejens konturer langt det største fænomen. Når disse konturer betragtes som værende en mand og en kvinde af den, der indridser, maler eller på forskellig vis skulpturerer disse konturer, så må der også være tale om langt den største Gud og den største Gudinde. Dertil kommer så de sekundære guder og gudinder i form af forskellige større og mindre stjernebilleder, som er blevet tillagt menneskelige symboler.


JORDENS HIMMELSKE ALFADER ODIN OG ALMODER FRIGG

- Jeg kan godt forstå at det kan være forvirrende hvis man udelukkende skal bedømme Odin ud fra de overleverede skrevne kilder. Overleverede tekster op igennem historien er jo gang på gang udsat for tolkninger der er personligt prægede ud fra tidens holdninger, og når man ikke har en fælles mytologisk kilde at udgå fra og bedømme efter, så er der så at sige frit slag på alle hylder.

- Hvis man antager at "myter bare er skrøner" så kan man lige så godt opgive at finde ud af betydningerne, men hvis man lidt mere stædigt vil bore i fortællingerne, må man som udgangspunkt antage at der er en konkret betydning som kan genkendes i vor tid.  Hvis Odin/Alfader er ”evigt levende”, må han og hans kone Frigg vel også være observerbar i vor tid? Og det er de såmænd også.

- Verdensbilledet i den Nordiske Mytologi er underinddelt i 3 "verdener", nemlig Midgård som repræsenterer Jorden; Asgård som er stjernehimlen med Månen og de oprindelige 5 planeter, og så Udgård der er tilknyttet Jætte-skikkelserne. Link: http://www.native-science.net/Creation.Myth.Norse.htm

Udgårds "jætter" er billeddannet ud fra den største/jætte figur man kan observere fra Midgård eller Jorden, nemlig konturerne af Mælkevejen. Det er rundt om Midgård/Jorden at Midgårdsormen ligger og Midgårdsormen symboliserer hele Mælkevejens hvide bånd der hvælver sig over og rundt om Jorden.

- Mælkevejens konturer har, blandt mange andre mytologiske navne og symboler, også lagt navne til begreberne "den største gud" og "den største gudinde”, i Nordisk Mytologi kaldet Odin og Frigg. Link: http://www.native-science.net/Forefather.Worship.htm

Midgård/Jorden har 2 hemisfærer, nemlig den nordlige og den sydlige, også kaldet ”Oververdenen” og ”Underverdenen”. Denne opdeling beskrives også mytologisk med hver deres tilhørende mytologisk skabende figurer, det være sig menneskelige eller animalske. Link: http://www.native-science.net/Antropomorph.God.Man.Animal.htm

- Mælkevejens nordlige konturer er oftest beskrevet med mandlige karakterer og den sydlige med kvindelige karakterer. Betragter man Mælkevejen på en gunstig årstid og nat, ser man at Mælkevejen tilsyneladende drejer sig rundt om nattehimlens polpunkt.  Link: http://www.native-science.net/NorthPole.Centre.htm

I forskellige positioner kan Mælkevejens udseende f.eks. sammenlignes med en stående mand; en mand der flyver; der dykker ned; og en mand der ligger som en død på jorden.  Ud fra denne roterende bevægelse skabes de forskellige mytologiske fortællinger der omhandler den samme kosmologiske figur der ”forvandler” sig til forskellige ”væsener” i forskellige situationer. Link: http://www.native-science.net/MilkyWay.GreatestGod.htm

Eller hvis myten omhandler én og samme ”person/guddom”, så tales der om forskellige forvandlingsprocesser eller udviklingsfaser. På samme måde kan der skabes forskellige myter om den sydlige Mælkevejs ”kvindeligt udseende” konturer og bevægelser, dog med den markante og specielle kvalitet at ”den store Himmelske Moder” er tæt tilknyttet Mælkevejens centrum der er placeret i stjernebilledet Skytten, et galaktisk center der mytologisk kaldes ”Urhøjen” eller ”Den Kosmiske Livmoder” der igen er tæt tilknyttet fortællingen om Skabelsen. Link: http://www.native-science.net/MilkyWay.MotherGoddess.htm

- De forskellige kvaliteter og mange navne der tilknyttes en guddommelig mælke(vejs)mand og kvinde, kan sagtens forstås når man har in mente at ”han” og ”hun” hænger højt svævende over Jorden overskuende hele Jorden. Oprindelig har der ikke været så mange betegnelser for de samme kosmiske objekter, men af vor tids overleverede tekster og mange navne kan man se at der op igennem tiderne er skiftet godt og grundigt ud med navnene på guddommene der dog trods alt kan genkendes på deres kvaliteter - når altså man først får øje på den kosmologiske oprindelse til disse mytologiske fortællinger der kan genkendes fra alle Jordens befolkninger hvad angår de største guder og gudinder eller skaberdyr der er tilknyttet Mælkevejens Mytologi.

NB: Mange forskere antager i vor tid at de ret ensartede mytologiske fortællinger skyldes migrationer, men dette er ikke nødvendigvis sandt idet Mælkevejens konturer jo kan beskues fra alle steder på Jorden og da de øvrige fortællinger også omhandler Solen; Månen og nogle få Planeter, kan de mytologiske fortællinger alene ved at observere disse kosmologiske forhold der hvor man aktuelt bor på kloden.

Mvh. Ivar Nielsen

Fra: http://videnskab.dk/kultur-samfund/middelaldertekster-farver-vores-viden-om-odin#comment-17646


GUDSBEGREBER OG TROSSPØRGSMÅL.

Er man henvist til det rene trosspørgsmål om hvorvidt der er en personlig og almægtig Gud, kommer man uvægerligt i vanskeligheder med at forklare mangfoldige katastrofale hændelser på denne planet! Er det f. eks. en personlig og almægtig Gud som straffer menneskene med naturkatastrofer? Nonsens!

Det er bare Moder Jords mange evindelige fødselsveer af den slags som mytisk bevidste befolkninger ville have indrettet sig efter for at undgå diverse katastrofer. Det er en biologisk og social hasard at indrette sine boliger tæt på kyster med risici for flodbølger, punktum! Gør man noget andet, risikerer man at straffe sig selv på et eller andet tidspunkt, punktum!

GUDER OG GUDINDER.

Der er forskel på Guder og Gudinder, men efter min opfattelse findes der ikke nogle personificerede Guder eller Gudinder hverken i Himlen eller andre steder. De personificerede Guder og Gudinder i Mytologien og Religionen er menneskeskabte stjernebilleder på Himlen. De ”rigtige” mytiske Guder og Gudinder symboliserer diverse himmelske og jordiske fænomener og kræfter som menneskeheden gør klogt i at efterleve for ikke at straffe sig selv alt for meget.

I GUDER!

Vor tids omgang med begrebet ”religiøsitet” er tragikomisk! Til daglig lever vi ubekymrende ureligiøst, uansvarligt og unaturligt og kun ved specielle lejligheder bliver vi lidt religiøse. I værste fald vender en vrangforestillet religiøsitet til at give direkte pseudoreligiøse eller pladderreligiøse udslag. Krigsguden er til for politikere med magtambitioner. Erhvervsguden er præsternes arbejdsgiver. Prædikantguden er popprædikanternes støttekorset til deres ego. Frygtguden er magthavernes undertrykningsmiddel. Tømmermandsguden er den man beder til når noget er gået helt galt. Belønningsguden er præsters og politikeres middel til at få andre end sig selv til at ofre sig for en sag og Pladderguden hersker når diverse religioner hævder at netop deres menneskeskabte og personificerede gud og lære er den bedste og eneste.

DEN RELIGIØSE TÅGE.

Hvis man befinder sig i en religiøs tåge er det let at blive omtåget. Alligevel er det i en tåge at man finder svaret på oprindelsen til menneskehedens begreber om ”den almægtige Gudfader og den store Gudmoder”. Den største tågedannelse vi mennesker kan observere, hænger over vore hoveder og kan ses på en klar nat i den mørkere årstid. Denne tåge kaldes ”Mælkevejen”, hvis gråhvide bånd hvælver sig over Jordens nordlige og sydlige himmel. Konturerne af Mælkevejens bånd er inkluderet i alle kulturers mytologiske og religiøse forklaringer om Skabelsen. Her finder man den Fadergud og Modergud som symbol for den skabelse som foregår i vor Galakse. Her finder man forklaringen til diverse galaktiske Skaberdyr som er repræsenteret i mange religioner og mytologiske fortællinger.

Links til Mælkevejens Mytologi http://www.google.dk/search?hl=da&q=milky+way+mythology&btnG=S%C3%B8g&meta=

TOP


 

 

 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI