WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

MAND, GUD OG DYR

Et andet motivområde med Mælkevejen som inspirationskilde, har med dyr at gøre, eller med billeder, der er en blanding af menneske og dyr. De mytologiske fortællinger handler her om gudens forskellige forvandlinger i dyreham og de dertil knyttede historier.

   

Billede 1 og 3 er fra Bohuslen, Sverige. Billede 2 og 4 er atlasbilleder. Kig engang på manden og læg mærke til det, som stikker bagud på billede 1. Denne detalje vises ikke på det astronomiske atlas, men man kan godt se detaljen på en gunstig nat. Udvæksten på figuren beskrives ofte af de, som mener sig kyndige i helleristningskunst eller den såkaldte Rock Art, som værende et sværd og en sværdskede.

Hertil vil jeg sige, at det ikke er helt galt. Hvis altså man laver en omvendt fortolkningsmodel end den, de anvender når de siger at det er en sværdskede. De kyndige fortolker nogle billeder som er fra bronzealderen, eller efter min mening langt ældre, ud fra cirka vikingealderen, hvor mændene bar sværd. En sådan tolkning er således mere  en efterrationalisering end en egentlig tolkning.

Udvæksten bagtil har nok snarere i begyndelsen  været opfattet og afbildet som en hale, der med tiden er blevet mere og mere materialiseret via de kultiske handlinger, for langt senere at blive til et sværd når teknologien var udviklet. Det samme fænomen gør sig også gældende, hvad angår de øvrige attributter, som denne mandsfigur udstyres med.

På billede 3 herover ser man en detalje på figurens penis, som om at den er delt på midten. Sammenlignet med samme detalje på atlasbilledet til højre, er det en meget nøjagtig observation, som kunstneren her har gjort.

Angående ritualerne med omskærelse af drengens penis, hænger dette ritual sandsynligvis sammen med netop polpunktets placering og karakter lidt over penisen på atlasbilledet. Det samme kunne også være tilfældet med den rituelle deling eller opspaltning af penis hos nogle Aboriginalstammer i Australien. Disse ritualer må derfor specielt have at gøre med drengens overgang  fra puberteten til mandens voksne liv.

Anskuet som en mand, så viser billederne en temmelig begejstret potens! Men der er alligevel noget galt med potensen, for anatomien passer ikke rigtigt. På langt de fleste af disse billeder, inklusive atlasbilledet, er den nok så begejstrede penis ikke placeret det naturlige sted på manden.

  

Men det er lige netop sådan konturerne af den nordlige himmels Mælkevej ser ud, når man ser lidt flere nuancer i konturerne. Så de mennesker, som har indridset disse figurer eller malet og skulptureret dem, har skam set rigtigt nok. Menneske/dyr-figuren til højre er indridset med vinger og fuglehoved og ideen er naturligvis at "der er en menneskelignende figur deroppe på nattehimlen, hvor fuglene flyver". Billedet er fra Kalsaengen, Bohuslen, Sverige.

 

Et helleristningsbillede fra Sverige sammenlignet med den egyptiske guddom Seth, der symboliseres som et egyptisk "mystisk uidentificeret dyr" med et krummet snude, kantede lange ører og en forgrenet hale. Sommetider sammenlignes symbolet som en mand med hundehoved, et Jordsvin, et Æsel, eller Sjakal, alle dyr der lever i Ørkenen og derfor bliver Seth beskrevet som en guddom for Ørkenen. Seth indgår i den helioplitanske  Nigudskreds, som barn af Geb og Nut. Han spiller en mytologisk vigtig rolle som Osiris' morder og fjende af arvingen Horus. Han er Solguden Ras' beskytter, og han står i Solbådens forstavn for at bekæmpe Apofis, Kaosslangen.

Mytologisk fortalt er Seth den oprindelige hersker over Nedre Egypten, mens hans bror, Osiris, hersker over Øvre Egypten. Osiris får magten over Seths område, og i jalousi slår Seth Osiris ihjel, skærer ham i stykker og spreder delene over hele Egypten. Isis finder dog alle delene, samler Osiris og ægter ham da han bliver konge af underverdenen. Da Osiris' og Isis' søn Horus vokser op, hævner han mordet på sin far og slår Seth ihjel, hvorefter han selv overtager tronen. Seth bliver fordrevet til Sahara-ørkenen vest for Egypten.

En nyfunden sten (August 2008, Horsens Fjord) dateret til Ertebøllekulturen 5400-3900 år fvt., sammenlignet med et svensk helleristningsmotiv og et billede af den egyptiske guddom Seth med Ankh-symbolet og herskerstav. Det tidligste kendte fund af et egyptisk Seth symbol er dateret til Nagada, den Protodynastiske Periode for cirka 4000 – 3500 fvt. - altså omtrent samtidigt eller endda senere end fundet fra Horsens fjord.

 

Forklaringen på, at Mælkevejens konturer billedmæssigt skifter imellem menneske og dyr, får man når man ser Mælkevejens nordlige konturer i et vandret perspektiv med polpunktet under konturerne af Mælkevejen. 

Det kan så dreje sig om, at beskueren ser figuren som et menneske der flyver, ser et menneske som slår kolbøtter eller volunterer, eller simpelthen ser figuren som et dyr, som for eksempel herover med et stor hestefigur på en bakke i Uffington, England.

Mytologisk er det også på denne baggrund, at der opstår fortællinger om Guder og Gudinder som forvandler sig til forskellige dyrefigurer, hvis attributter så bliver tillagt disse mandlige og kvindelige guddomme.

Den nordlige kontur af Mælkevejen anskues altså både som menneske, som hornede dyr som for eksempel tyr, elg, hjort og bison. Eller som hest og fugl. De nordlige konturer af Mælkevejen afbildes oftest som et handyr, naturligvis malet eller skulptureret i en hvidlig farve. Konturerne ses også ofte som en blanding af menneske og et hornet dyr.

    

Således opstod blandt andet også den fabelfigur, der senere hen historisk og religiøst blev til et kunstigt tankeprodukt og skræmmebillede, skabt af de verdslige og religiøse magthavere for at disse skulle kunne styre folkemasserne ved at true med Fanden og alverdens pinsler.

"Haltefanden" helleristning, Peterborough, Canada

Men Mælkevejens Mytologi har også Slangen som et skabersymbol for det hvide mælkevejsbånd rundt på himlen, hvilket kendes fra mange kulturers overleveringer. Ofte fremstilles denne Slange bidende sig selv i halen. Men et nok så kendt og mytisk billede er Den Hornede Slange, nogle gange fremstillet med vinger, fordi den jo flyver rundt deroppe på nattehimlen.

TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI