WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

DEN RITUELLE BOPLADS

For virkelig at forstå baggrunden for hvorledes fortidens mennesker placerede og konstruerede deres helligsteder, må man tage udgangspunkt i at helligstederne skulle afspejle Himmelens fænomener. Bevægelserne for Sol, Måne, Stjernebilleder og Galaksens konturer skulle så vidt muligt indbygges i helligstedets udseende. Derfor var det vigtigt at placere sit helligsted højest muligt for at få det bedste udsyn til himlens observationsobjekter.

De engelske ord for skib og dyrkelse viser meget tydeligt den oprindelige mening med ordene "ship" og "worship". Skibet var og er et meget mytologisk billede for en konstruktion af et kalendersystem der var beregnet på at følge med i årets gang.

Skibet som mytologisk symbol findes i mange kulturer. Noah´s Ark er naturligvis ikke et materielt skib, men et billede på både den himmelske dyrekreds og på årets gang med alle livets facetter. Også i den nordiske mytologi er der omtale af Skibe som hellige foreteelser. Den nordiske gud Njord, som bor i Noa-tun, er gud for Skibet.

Historisk er der en meget sandsynlig forbindelse fra vor mytiske fortid både med benævnelsen ”kirkeskibet” og til den tidligere tradition, hvor kvinder og mænd skulle sidde i hver sin side i kirkerne. Den mandlige side kaldtes for Mandeskibet eller Sværdsiden og den kvindelige side kaldtes for Kvindeskibet eller Spindesiden.

Som det tydeligt ses her på de 2 billeder til venstre for det skematiske billede, er symbolikken på helleristningsbilledet fra Sverige og stjerneatlasbilledet med de typiske konturer af den nordlige himmels galakse, en mand med en økse eller et sværd samt et kredssymbol og koncentriske cirkler på manden til venstre som markerer himmelens cirkumpolarpunkt på begge billeder. På denne måde kan man mytisk forklare at den mandlige side af kirken kaldtes for Sværdsiden.

Symbolikken med kredstegnet findes tilsvarende på billederne til højre med atlasbilledet af den sydlige himmels konturer af Galaksen med indtegnet cirkumpolarpunkt og på billedet af en detalje på den rituelle, danske Gundestrupkedel. Skal man mytisk forklare betegnelsen "Spindesiden" for denne side af kirken, må forklaringen blive den med de 3 Norner som spinder livets tråde.

Ja, men hvordan kan det være andet end en skrøne og en myte? Jo, at det kan være således, bekræftes faktisk af den moderne astronomi og kosmologi! For som tidligere nævnt, er det i retningen af stjernebilledet Sagittarius, herunder markeret som en hvirvel nederst på atlasbilledet med den sydlige himmels kvindekontur, at centret for vores Galakse befinder sig. Og ud fra dette centrum spredes nogle "tråde" ud og i en af disse tråde  eller galaksearme, som moderne astronomi benævner disse, befinder vores Solsystem sig med livet på Jorden. 

Spundet ud af den galaktiske livmoder som det ses på dette Egyptiske billede af en himmelsk kvindefigur oppe i stjernehimlen, hvor livet strømmer ud fra Den Store Moders galaktiske livmoder. Det er fra dette sted i den sydlige himmels kontur af Mælkevejen i stjernekonstellationen Sagittarius, eller Skytten, at vor Galakses centrum befinder sig. Atlasbilledet med den kvindelige kontur af Mælkevejen til højre viser med animationen markeringen af galaksens centrum. Og det er ud fra dette centrum at alt fysisk liv i vor Galakse er blevet skabt.

TOP


 

 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI